Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj för museiprojekt i Ljungby

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2021 tilldelas Krister Ljungberg i Ljungby för hans stora engagemang för det lokala kulturarvet. Ljungberg arbetar bland annat med två museiprojekt. Det ena är ett museum över rockgruppen Metallicas basist Cliff Burton, som avled i en trafikolycka i Dörarp 1986. Det andra är ett museum över människan och jakten vid älgparken i Laganland.

– Det var ett väldigt överraskande besked och ett väldigt hedrande besked. Att det vi gör här lokalt uppmärksammas i resten av landet. Vi är många om det. Ska man driva kulturen framgångsrikt lokalt så är det bara samarbete som gäller, säger Krister Ljungberg.

Krister Ljungberg har ett stort ideellt engagemang i kulturmiljöfrågor på flera orter och i många sammanhang i Ljungby kommun, inte minst från Berga kultur- och turism, Hörda byförening och Ryssby garveriförening.

– Jag har varit engagerad i våra bygder som besöksmål i flera år. Nu plötsligt säger de att tre miljoner människor världen över följer vårt arbete med Cliff Burton-museet, och vi har kontakt med personer världen över som vill hjälpa till, bland annat från Mexiko för att få hit ett trumset. Det är en annan skala än den vi brukar jobba med, säger Krister Ljungberg.

På grund av pandemin har riksantikvarien ännu inte kunnat lämna över medaljen personligen till Krister Ljungberg, något han hoppas kunna ändra på senare i vår när situationen tillåter.

– Jag ser fram emot att träffa Krister och lämna över den här hedersbetygelsen. Det arbete som Krister Ljungberg bidrar till i Ljungby är ett fantastiskt exempel på hur det lokala arbetet för kulturarv kan kombineras med stora, populära frågor som väcker uppmärksamhet i hela världen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Motiveringen:
”Krister Ljungberg har på ett förtjänstfullt sätt bidragit med stort engagemang i kulturmiljöfrågor för att skapa möjligheter för andra att upptäcka kulturarvet i såväl landskap som hembygd. Genom ideellt engagemang och stort kunnande har han initierat och inspirerat till samverkan mellan olika parter, skapat intresse för och levandegjort unika platser och berättelser av både vardagsnära och populärkulturellt kulturarv.”

Riksantikvarieämbetet delar varje år ut förtjänstmedaljen till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet.

Tidigare pristagare
2020: Kristina Berglund
2019: Anna Björk och hennes elever, Hassela
2018: Lena Nordesjö
2017: Gertrud Lyrung 
2016: Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg
2015: Calle Eklund
2014: Gudrun Norstedt
2013: Hélio Ricardo Duarte
2012: Bengt Spade
2011: Göran Gudmundsson
2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget
2009: Kerstin och Egil Bergström
2008: Fredrik Blomgren
2007: Lena och Michael Michaëlsson

(2022-02-02)