Faktorer som påverkade Amerikaemigrationen

Minst 1,2 miljoner svenskar, kanske så många som 1,4 miljoner, emigrerade och de allra flesta valde Amerika som nytt hemland. Visst var det utbredd fattigdom i Sverige på 1800-talet men fanns det andra bidragande faktorer till att så många såg som en sista utväg att emigrera?

I den här boken beskrivs de faktorer som kom att bli avgörande för den stora Amerikaemigrationen från slutet av 1840-talet till början av 1900-talet. Faktorer som ledde fram till att det kom att byggas upp en betydande emigrationsindustri. Trots att det är har gått många år sedan emigrationen ebbade ut har den haft stor påverkan och betydelse i många emigrantfamiljer och för landet Sverige.

Kanske i de flesta släkter, med få undantag, finns personer som har emigrerat och alla bär på en högst unik historia. Amerikaemigrationen och de krafter som startade i Sverige för mer än 170 år sedan, har enligt författaren, stora likheter med dagens folkförflyttningar.

Eva Eriksson har i hela sitt yrkesliv arbetet inom offentlig förvaltning. Hennes debutbok Käre broder Edvard – i en emigrants fotspår kom ut 2015.

Eva Eriksson:
Agenter, propaganda & motståndsrörelse. Faktorer som påverkade Amerikaemigrationen
Editum
Utkom 2017