Alnarps historia

Bokomslaget

Alnarp är ett vackert parkområde med trädgårdar och historisk bebyggelse i Lomma kommun i Skåne som bland annat är en av Sveriges lantbruksuniversitets utbildningsorter. Här finns också parker öppna för allmänheten, trädgårdar för rehabilitering och Skånes lantbruksmuseum.

Den vackra egendomen Alnarps historia är känd ända sedan 1314. Under den danska tiden tillhörde egendomen olika adelssläkter. När Skåne blir svenskt 1658 förlänades Alnarp till riksmarskalken Gabriel Gabrielsson Oxenstierna. Efter hans död 1674 blev Alnarp löneboställe, först för guvernören över Skåne, senare för landshövdingen i Malmöhus län. Här har funnits ett äldre slott, som revs i slutet av 1700-talet.

År 1857 beslutar riksdagen att det skulle inrättas ett lantbruksinstitut på Alnarp. Det nya slottet, som ritats av den danske arkitekten Ferdinand Meldahl, invigdes 1862, samma år som den första agronomkursen togs emot. Under institutets första decennier gjordes stora insatser för att förvandla Alnarp till en mönstergård.

Boken Alnarpsliv spänner över flera decennier: från den äldre historien som storgods till lantbruksinstitut och mönsterjordbruk, mejerier och den veterinära verksamheten fram till dagens verksamhet, koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, lantbruk och sydsvenskt skogsbruk. Boken handlar även om arkitekturen, planläggningen av trädgårdarna och parkerna samt växtligheten.

Vi möter också människorna som har bott och varit verksamma på Alnarp genom tiderna: mjölkerskor och annan personal ute och inne, lärlingar, elever och studenter, lärare och forskare.

Agronomen Göran Kritz har forskat och undervisat i markvetenskap vid SLU på Ultuna och från 1988 på Alnarp. Han har förestått Alnarpsmuseerna. Hortonomen Boel Sandskär har forskat och undervisat i växtskyddsvetenskap vid SLU på Alnarp sedan 1998.

Göran Kritz & Boel Sandskär:
Alnarpsliv
Bokförlaget Arena
Utkom 2019