Stängsel och taggtråd välkomnar numera besökare på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping. Och den som letar ordentligt kan hitta ett Neil Young-citat bland gamla uniformer och smala britsar. Det är kriminalvårdens utställning Under lås och nyckel om fängelser som öppnat. [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3250753