Nordiska museet har öppnat ett digitalt forum för att samla in svenska folkets minnen och tankar kring bröd. Här presenteras också fakta om svensk brödkultur som redan finns i museets samlingar. Fram till den 16 december kan var och en hjälpa till att dokumentera dagens trender och traditioner kring bröd och bakning. Informationen som lämnas i forumet sparas i Nordiska museets arkiv.

I Brödbanken finns möjlighet att lämna längre betraktelser, men också en avdelning för snabba svar där besökaren besvarar ett antal korta frågor. Initiativtagarna till projektet är Norsam, ett samarbetsorgan för museer i Norden som syftar till att utveckla och sprida kunskap kring samtidsdokumentation och insamling.

Visste du att…

– när grädden kärnades till smör flöt det upp små klickar som såg ut som gäss. Dessa breddes på brödet och gav namnet SMÖRGÅS.

– det bara är i Sverige du kan beställa en pain riche och få in en baguette? Det sägs nämligen att det var mästerkocken Tore Wretman som gav baguetten det namnet för att marknadsföra sin restaurang – Riche.