Fastighetsverket skyltar kulturarvet i Sverige

Under många år har Statens fastighetsverk (SFV) arbetat med att ta fram skyltar till ett stort antal fastigheter i hela Sverige som SFV förvaltar. Redan nu finns ett 50-tal nya skyltar på plats, och ett stort antal skyltar skall sättas upp under 2008.

– SFV förvaltar nära 1 800 fastigheter och stora markområden i Sverige och vi har ett uppdrag från regeringen att levandegöra fastigheterna för svenskarna och våra turister. Då är det viktigt att informera och berätta om egendomarna, dess historia och arkitektur, säger generaldirektör Bo Jonsson på SFV.

Informationsskyltar vid Biskops Arnö

Informationsskyltar vid Biskops Arnö. Foto Lars-Erik Berglund, SFV.

SFV:s mål med att skylta besöksmål och kulturbyggnader runt om i hela Sverige är att erbjuda begriplig och översiktlig information om vårt gemensamma kulturarv när man kommer till en ny plats eller vill besöka en byggnad.

I Stockholm skyltas under året Dramaten, Artillerigården, Södra och Norra Bancohusen i gamla Stan, Hebbeska huset, Vaxholms kastell och Stockholms observatorium. I södra Sverige skyltas under året bland annat Läckö Slott, Bohus fästning och Carlstens fästning.

Harpsund har en informationsskylt

Harpsund har en informationsskylt. Foto: Mats Falkenang, SFV.

Även på Nyköpingshus, Linköpings slott, Roma kungsgård, Vadstena slott, Umeå Residens, Carolina Rediviva i Uppsala, Salsta slott, Kronobergs kungsgård, Granuddens saltkvarn, Tommarps kungsgård, Pater Noster m.m. skall det snart finnas skyltar.

Cirka 330 mil vägar i Norrland, som SFV:s skogvaktare på olika sätt ansvarar för, har blivit skyltade. Målet är att man lättare skall kunna orientera sig och det är spännande med namnsättningen som ofta är kopplad till närgeografin, enligt SFV. Dessutom är det viktigt att kunna ange var man är om det till exempel sker en olycka.

(2008-01-19)