Fästningsstaden Helsingfors

Boken Fästningsstaden – Helsingfors och Sveaborg 1721–1808 skildrar Helsingfors utveckling från småstad till hörnsten inom det svenska försvaret. Skildringen inleds i det ödelagda Helsingfors 1721 och avslutas med den slutgiltiga ryska erövringen 1808.

Under stora nordiska kriget och stora ofreden brändes Helsingfors ner och intogs av ryssarna. Men Helsingfors byggdes upp på nytt. Den ekonomiska stagnationen avbröts av en oväntad lyckospark: Sverige inledde det största fästningsbygget i sin historia, en gardering mot den expanderande stormakten Ryssland. Även ur europeiskt perspektiv sett tillhörde Sveaborg sin tids mest betydande byggnadsprojekt. Därmed uppstod dubbelstaden Helsingfors-Sveaborg. Samtidigt växte Helsingfors och blev en av svenska rikets viktigaste krigs- och sjöfartsstäder på 1700-talet.

Detta mångsidiga verk behandlar Helsingfors som en del av den spända stormaktspolitiken, de europeiska krigen, den internationella handeln och tidens kulturströmningar – utan att förglömma de färgstarka detaljerna. Fästningsstaden är fortsättningen på de tidigare utgivna verken om Helsingfors historia Krigsstaden – Helsingfors Gammelstads historia 1550-1639 och Kronostaden – Estnässkatans Helsingfors 1640–1721.

Seppo Aalto är docent i Finlands och Skandinaviens historia vid Helsingfors universitet och har forskat om den moderna statens uppkomst- och utvecklingsprocesser på 1500–1700-talen. Juha-Matti Granqvist disputerade med en avhandling om Helsingfors borgerskap under Sveaborgs byggnadsperiod. Sofia Gustafsson disputerade med avhandlingen Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748-1756.

Seppo Aalto, Sofia Gustafsson & Juha-Matti Granqvist:
Fästningsstaden – Helsingfors och Sveaborg 1721–1808
Minerva
Utkom 2021