Det karolinska porträttet

Det karolinska porträttet behandlar bildkonsten i Sverige under Karl XI:s och Karl XII:s tid. Karolinerna är kanske mest kända som krigare, men i porträtten möter vi också kulturella ambitioner. Att leva upp till de rådande internationella idealen var viktigt, nu när Sverige var en stormakt.

Författaren Martin Olin sätter in porträtten av kungar, krigare och andra i ett idéhistoriskt och politiskt sammanhang. Ett övergripande tema för porträttkonsten är människans syn på sig själv och den värld hon lever i. Föreställningar om nationell identitet diskuteras och ifrågasätts, och författaren gör många jämförelser med den konstnärliga situationen ute i Europa. Fram träder en delvis ny bild av den karolinska tidens konst.

Bland de många konstnärer som tas upp i boken märks särskilt hovmålarna David Klöcker Ehrenstrahl och David von Krafft.

Martin Olin, född 1967, är konsthistoriker och verksam som forskare vid Nationalmuseum. Detta är hans doktorsavhandling.

Martin Olin:
Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet
Raster Förlag
312 sidor, mjukband, illustrerad
Utkom 2000