Fler historiska fartyg k-märks

Libra af Stockholm. Foto: Libra

Libra af Stockholm. Foto: Libra

Sjöhistoriska museet k-märker nu ytterligare tre fartyg. Det är bogserbåtarna Svanö och Årås och det seglande lastfartyget Libra af Stockholm som får utmärkelsen. Därmed ingår de i den exklusiva skara av fartyg och båtar som anses betydelsefulla för det maritima kulturarvet.

– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna presentera ytterligare tre k-märkta fartyg. För Statens maritima museer är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta detta maritima kulturarv, säger Karolina Matts intendent på Sjöhistoriska museet.

Libra af Stockholm
Karlstads varv 1934, hemmahamn Skeppsholmen, Stockholm
Libra af Stockholm (tidigare Lurö) var det första fartyget i stål som konstruerades och byggdes på Karlstads varv. Fartyget var till en början galeasriggat och med hjälpmaskin. Lastrummet var specialinrett för att frakta socker. 1939 såldes fartyget till Danmark. Under tiden som dansk fraktfartyg minsprängdes fartyget hela två gånger! Ena gången så illa så att hon sjönk, men kunde bärgas och efter en renovering säljas till Norge. I Norge gick hon som fraktfartyg under ett halvt sekel med namnet Libra. År 2007 återvände Libra till Sverige, där hon nu används som bostad och segelfartyg.

Årås
Thorskogs varv 1917, hemmahamn Askersund
I huvudsak har Årås varit verksam som bogserbåt vid Skoghallsverken på Hammarö i norra Vänern. 1930 förlängdes Årås med 2 meter och höjdes med 40 cm vid C.J. Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad. År 1965 såldes Årås och blev fritidsfartyg. Fartyget hade då en ångmaskin som byttes mot en tändkulemotor. Ångmaskinen från 1917 är bevarad i Rubens maskinhistoriska samlingar. Under samma period svetsades nitarna i skrovet, styrhytten moderniserades och förstorades och skorstenen förändrades.Årås är ett klassiskt exempel på hur mindre bogserbåtar förändrats över tid. Både förändringen av styrhytt/däcksöverbyggnad och förlängningen av skrovet är mycket vanligt förekommande på den här typen av fartyg.

Svanö
Atlas varvet i Gävle 1885, hemmahamn Lännersta
Svanö är sannolikt byggd som passagerarslup 1885 vid AB Atlas Varv i Gävle och hette till en början Rolf. Båten fick ny ägare 1907 och bytte namn till Fridhem. År 1909 byggdes fartyget om till bogserbåt och fick namnet Svanö. På 50-talet ersattes ångdriften med en Skandiamotor, i samband med det byggdes även en ny större styrhytt, en ny skorsten och maskinkapp. Fram till 1984 var fartyget verksamt som arbetsfartyg på olika platser längs med Norrlandskusten. Därefter blev Svanö fritidsfartyg. Svanö är ett typiskt exempel på hur mindre bogserbåtar under sin tid i yrkessjöfart ändrats från ångdrift till tändkulemotor. Även förändringen av styrhytt/däcksöverbyggnad följer den sedvanliga utvecklingen för mindre yrkesfartyg av den här typen.

Sammanlagt är nu 136 fartyg k-märkta. Fartygen är hemmahörande längs landets alla kuststräckor från norr till söder och i våra insjöar och älvar. Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa fartyg engagerar tusentals eldsjälar runt. Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien. Det är ägaren själv som ansöker om att få sitt fartyg k-märkt.

Hela listan över k-märkta fartyg finns här.