Unika hällmålningar upptäckta söder om Boliden

Skogsstyrelsen i Skellefteå har funnit unika hällmålningar på Finnforsberget under en pågående inventering. Fyndplatsen ligger omkring tre mil från kusten efter Skellefteälven. Målningarna består bland annat av laxar.

Hällmålningarna på Finnforsberget i Finnforsfallet strax söder om Boliden föreställer tjugotalet laxar. Arkeologexperter har också kunnat fastställa ett älgmotiv på berghällen men fyndet kommer att bli föremål för ytterligare dokumentation. Målningarna är gjorda med någon form av järnoxid och är troligen från stenåldern, det vill säga cirka 4 000 år gamla.

– Sedan flera år tillbaka arbetar vi med fornminnesinventeringar. Det var Roger Lundkvist, en av våra inventerare, som gjorde fyndet när han gick en vanlig kontrollrunda i området, säger AnnKristin Unander vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens inventerare är anställda i projektet Skogens kulturarv i Västerbottens kustland vars syfte är att dokumentera forn- och kulturminnen i skogsmiljöer. Skogsstyrelsens projekt är en del i det rikstäckande arbetet som har pågått sedan 1997 under namnet Skog och historia.

– Det här fyndet är den första kustnära hällmålningen i Västerbotten. Vi har tidigare hittat liknande i inlandet men inte så här nära kusten, berättar arkeologen Berit Andersson från Västerbottens museum.

(2006-06-29)