Flottningens historia

Flottningen var länge det dominerande sättet att transportera virke från skogarna i norr till den framväxande skogsindustrin vid kusten. Inget annat arbete är omgärdat med så många myter och har ett så romatiskt skimmer i vårt minne.

I boken Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna ryms ett antal bidrag som handlar om flottningens historia ur olika infallsvinklar. Om den tidiga flottningen vid 1800-talets början fram till dess avveckling från 1950-talet och framåt, om hur flottningen skildras i skönlitteraturen, om flottningen i Finland, om flottningens påverkan på fisket och de naturliga vattendragen i Norrland , om flottledsrestaureringar och bevarandet av kulturhistoriskt viktiga flottledsbyggnader och om flottningens konkurrens med vattenkraften. Dessutom ingår fotografier med material från Umeå flottningsförenings arkiv.

Erik Törnlund & Lars Östlund (redaktörer):
Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna
Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14
Nordiska museets Förlag
202 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2000