Toaletter från 1700-talet funna vid Kungliga Slottet

Offentliga toaletter från 1700-talet har återfunnits vid Lejonbacken i Stockholm. Det överraskande fyndet har gjorts i samband med tätningsarbete av Kungliga Slottets källare mot Lejonbacken, i lokaler som man tidigare trott varit förrådskällare.

– Nu har vi funnit ritningar som visar att där funnits toaletter. Vi tror de har varit offentliga, eftersom de bara kunde nås från gatan och inte inifrån slottet, säger Lasse Lövgren på Statens fastighetsverk.

Entrédörrarna till de nyfunna toaletterna är kända sedan tidigare, bland annat genom uppmätningsritningar från 1800-talets mitt och från en av de utsikter över Stockholm som Johan Sevenbom målade 1761. En osignerad ritning, sannolikt från 1700-talets mitt, visar tre toalettrum dit människor med behov kunde gå in och sätta sig på rad. Att behoven var stora vittnar bland andra gamla magistrats- anteckningar om. Rötterna till träden vid Skeppsbron exempelvis, ruttnade bort till följd av för mycken urinering och slasktömning.

– Toaletterna bör vara några av Stockholms första offentliga toaletter och var ett slags föregångare till vår tids vattenklosetter, säger Lasse Lövgren.

Från Stallkanalen som löper parallellt med Lejonbacken, leddes vattnet in under toaletterna, varifrån avföringen spolades rakt ut i Strömmen. Toalettrummen med intilliggande förråd fylldes igen i början av 1800-talet, då Slottskajen och Lejonbackens ramper ordnades.

(2000-11-24)