Forskning om kläder och skor från skeppet Vasa

Hatt och sko från Vasa. Foto: Vasamuseet

Foto: Vasamuseet

Ett projekt om kläder och skor som drivs på Vasamuseet kommer att ge ny kunskap om både produktion av kläder och skor och om hur vanligt folk klädde sig under det tidiga 1600-talet. Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 4 313 000 kronor till projektet.

I Vasamuseets samlingar finns nästan 12 000 fragment från kläder och skor, närmare bestämt 5 600 fragment av textil och 6 300 fragment av läder. Vasamuseet, som är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, har sökt och fått beviljat 4 313 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond för att kunna dokumentera och digitalisera materialet, analysera resultaten och i förlängningen tillgängliggöra samlingen.

– Tack vare att Riksbankens Jubileumsfond har beviljat vår ansökan kommer vi att kunna dokumentera hela samlingen. En detaljerad dokumentation kommer även att minimera behovet av att hantera det här känsliga materialet i framtiden och arbetet kommer att leda till ny kunskap och fortsatt forskning. Dessutom kommer vi att kunna tillgängliggöra samlingen för både forskarsamhället och så småningom för allmänheten, säger Leif Grundberg, överintendent vid Statens maritima och transporthistoriska museer.

Till största delen kommer fragmenten i samlingen från kläder och skor, som bars av människor som omkom vid Vasas förlisning eller förvarades i kistor och tunnor på skeppet. Samlingen är unik i sitt slag och kan berätta om de personer som följde Vasa till botten år 1628, men även ge nya kunskaper om hur samhället såg ut vid den tiden.

– Under resans gång kommer vi kunna göra publika evenemang som bygger på den nya kunskap som kommer fram i projektet. Det vore fantastiskt att kunna göra fullständiga rekonstruktioner av plagg från Vasa som sedan kan visas på museet och användas i den pedagogiska verksamheten, säger Lisa Månsson, Vasamuseets chef. Hon fortsätter:

– Allt som vi berättar på Vasamuseet bygger på forskning och vartefter vår kunskap växer sätter det avtryck på museet. Vasas textila samlingar är en skattkammare och jag är säker på att den här forskningen kommer att ligga till grund för uppdateringar, utökningar eller kanske helt nya utställningar i framtiden.

Det bevarade dräktmaterialet i samlingen kommer från den utskrivna besättningen som bestod av bönder och fiskare från kustregionerna i Sverige och Finland, samt de gäster som fanns ombord när Vasa sjönk. Eftersom det inte fanns någon adel ombord och flottan inte försåg sitt manskap med uniformer, innebär detta att dräkterna uteslutande kommer från de bredare samhällsskikten.

Bevarade kläder av det här slaget är sällsynta, eftersom textilierna återbrukades tills det inte fanns något kvar. Projektet heter ”Clothing and shoes from the Swedish Warship Vasa”.

(2019-11-22)