Julita gård föreslås bli världsarv

Stora huset på Julita gård. Foto: Nordiska museet

Stora huset på Julita gård. Foto: Nordiska museet

I en riksdagsmotion föreslår sörmländska riksdagsledamöter att Julita gård i Katrineholm blir ett av Unescos världsarv. Nordiska museet som äger och driver Julita gård välkomnar förslaget som menar att dess unika helhet gör att den borde klassas som världsarv.

– Det är mycket glädjande och en tanke jag själv lagt fram för museets ledning. Det här är något vi talat om länge, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman för Nordiska museet.

Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för mänskligheten. I Sverige finns idag femton världsarv, bland andra Skogskyrkogården i Stockholm, Birka och Hovgården i Uppland och sju Hälsingegårdar. FN-organisationen Unesco upprätthåller sedan 1972 världsarvslistan och en kommitté beslutar huruvida nominerade objekt uppfyller de krav och de kriterier som finns i världsarvskonventionen.

Fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter från Sörmland med Fredrik Olovsson i spetsen föreslår i en riksdagsmotion att Julita Gård i Katrineholm görs till ett världsarv. Om förslaget förverkligas blir det Sörmlands första.

Julita gård är en bevarad herrgårdsmiljö från förra sekelskiftet och ett populärt utflyktsmål. Här finns allt som hörde ett storgods till med park, örtagård, gårdsmejeri, brandstation, tegelbruk, väderkvarn och såg. Det unika med Julita är den bevarade produktionsanläggningen med mejeriet och den delvis intakta fastigheten med underliggande arrendegårdar och torp i kombination med herrgårdsmiljön. Helheten är Julitas största värde. Nordiska museet har under senare år medvetet arbetat för att öka kunskapen och intresset för Julita gård med bland annat med utökade öppettider och evenemang.

– Det ska bli roligt att verka för att stötta detta initiativ än mer. Det blir ett uppdrag för den chef som snart tillsätts för Julita gård att lyfta fram det unika med gården och stärka möjligheterna till en världsarvsförklaring. Förhoppningsvis hjälper också ett pågående ambitiöst bokprojekt om Julita gårds långa historia till med detta, säger Sanne Houby-Nielsen.

(2017-10-22)