Efter en havererad omorganisation tvingas nu den västsvenska kulturförvaltningen Väst­arvet sätta ny kurs. En oberoende utredare har utrett lagbrott och meningsskiljaktigheter. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/ny-plan-for-museer-stoppas/