Försvunnen runsten återfunnen i Uppland

Den försvunna runstenen har hittats vid Hagby kyrka. Foto: Emelie Sunding/Upplandsmuseet

Den försvunna runstenen har hittats vid Hagby kyrka. Foto: Emelie Sunding/Upplandsmuseet

Arkeologer från Upplandsmuseet har hittat en runsten från vikingatiden vid Hagby kyrka i Uppland. Runstenen är från mitten av 1000-talet och på medeltiden användes den som tröskelsten i kyrkan som revs på 1830-talet och ersattes med nuvarande kyrkobyggnad. Stenen har med andra ord varit känd tidigare och dokumenterades på 1600-talet. Sen föll stenens öde i glömska och ingen visste vart den hade tagit vägen. Fram tills i dag.

Runstenen såg åter dagsljus när den hittades av en slump i ett smalt schakt som grävdes för en åskledning. Den är 1.8 meter hög och trots att den delvis är skadad ser man delar av inskriptionen och ornamentiken mycket tydligt. Runstenen är ristad i mitten av 1000-talet av en känd runristare vid namn Fot. Stenens runslinga bär inskriptionen ”Jarl och … stenen efter Gerfast, sin fader”. Runslingan börjar med ett djurhuvud och avslutas med en svans och på runstenens övre del finns en fågelristning.

– Det är mycket sällsynt att vi hittar okända eller försvunna runstenar idag som dessutom är hela, säger Emelie Sunding från Upplandsmuseet som hittade stenen.

Fyndet är även av vetenskaplig betydelse. Vi får nu tillgång till ytterligare ett verk av ristaren Fot, ett verk som vi tidigare bara har känt genom avbildningar. Det kan bidra med mycket ny kunskap om just denne runristare. Fågelfiguren är dessutom mycket intressant. Det finns bland annat paralleller till smycken från samma tidsperiod.

Nu ska stenen tas upp ur marken, undersökas och dokumenteras. Förhoppningsvis kan den ställas upp vid kyrkan så att alla som kommer till Hagby kyrka i Uppland kan se den. Kanske finns det fler runor på stenens baksida.