Utredning: Arkiven måste få mer pengar

Hyllor i Riksarkivet. Foto: TommyG

Foto: TommyG

Bristen på ekonomiska resurser för digitalisering är ett av de största problemen för arkiven, slår Arkivutredningen fast i sitt betänkande till kulturminister Amanda Lind.

Utredningen föreslår att Riksarkivet ska tillföras 24 miljoner kronor för flera nya uppgifter och uppdrag.

Läs artikeln på SVT Nyheter

(2019-12-18)