Förtjänstmedalj till oförtröttlig skånsk museiman

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj kommer i år att tilldelas förre museichefen Thorsten Andersson från Kristianstad. Utmärkelsen ges till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården. Under mer än en halvt sekel har Thorsten Andersson oförtröttligt arbetat som kulturhistoriker och museiman. Genom hans insatser har bland annat Kristianstads museum berikats med unika samlingar.

– Thorsten Andersson har med stort engagemang och på flera olika sätt under många år spridit kännedom om vårt kulturarv. Han är fortfarande, mer än tjugo år efter sin pensionering, mycket aktiv inom det kulturhistoriska verksamhetsfältet och är en stor kunskapsförmedlare och folkbildare, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

1939 började Thorsten Andersson sin bana inom kulturmiljövården, då han på uppdrag av Riksantikvarieämbetet ledde utgrävningarna av Lillöhus slottsruin i Kristianstad. Strax därefter fick han tjänst vid Kristianstads museum, där han blev museichef 1946 och från 1977 länsmuseichef. När Thorsten Andersson 1980 gick i pension hade hans insatser gett museet unika samlingar och dessutom fyra nya filialer som omfattade skolmuseum, ett filmmuseum, ett museum i Åhus samt ett järnvägsmuseum.

I dag är Thorsten Andersson fortfarande mycket aktiv med stort engagemang i föreningslivet, inte minst i Föreningen Gamla Kristianstad där han också är författare till föreningens årsskrift. Som forskare, kunskapsförmedlare och föreläsare har han gjort oerhört stora insatser som kulturhistoriker och kulturmiljövårdare.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj har delats ut varje år sedan 1981 och är en belöning för förtjänstfulla insatser inom kulturmiljövården. Medaljen kommer att delas ut till Thorsten Andersson vid en middag den 4 december som Riksantikvarieämbetet håller i samband med sitt årliga höstmöte.

(2002-10-28)