Ales stenar får vård mot slitage

Under oktober och november restaurerar Riksantikvarieämbetet marken kring Ales stenar. Platsen besöks årligen av uppemot 400 000 personer som vill beundra fornlämningsmiljön, naturen och utsikten. Turistströmmarna sliter på markytan och för att skydda underliggande kulturlager måste skeppssättningen nu inhägnas så att en ny ängsmatta ska hinna växa till sig inför nästa turistsäsong.

– Det är glädjande att platsen drar så många besökare även om det uppstår visst slitage uppe runt fornlämningen, säger Robert Danielsson på Riksantikvarieämbetet.

När strömmen av besökare varje år trampar på samma stigar kring Ales stenar, slits markytan snabbt upp. För att skydda det underliggande kulturlagret måste därför marken bättras på med jord och nytt gräs. En färdig ängsmatta läggs nu ut på slitna områden så att återställningen ska gå så snabbt som möjligt. För att gräset ska ha chans att hinna slå rot till nästa säsong måste en del av området också inhägnas.

Ytterligare ett sätt att vårda marken är att försöka sprida slitaget. Därför kommer Riksantikvarieämbetet också försöka leda om vägen upp till Ales stenar och informationsskyltarna kommer att flyttas.

(2002-10-24)