År 1566 förliste 15 danska och lybska skepp i en storm utanför Visby och 5000–7000 människor följde med fartygen i djupet. Hittills har bara fyra av vrakplatserna lokaliserats, men det internationella Huma-projektet forsätter jakten på spåren efter en av de största fartygskatastroferna i Östersjöns historia. [SvD]

https://www.svd.se/stormen-1566-slog-halv-flotta-i-spillror