Fortsatt sökande efter den dansk-lybska flottan

År 1566 förliste 15 danska och lybska skepp i en storm utanför Visby och 5 000–7 000 människor följde med fartygen i djupet. Hittills har bara fyra av vrakplatserna lokaliserats, men det internationella Huma-projektet fortsätter jakten på spåren efter en av de största fartygskatastroferna i Östersjöns historia.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2009-01-06)