Nordiska Akvarellmuseet årets museum 2010

Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn blev Årets museum i Sverige 2010. Museet fick priset bland annat för att det ”producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller kopplingen mellan museum, forskning och utbildning.” Branschens finaste utmärkelse tillkännagavs under museernas vårmöte i Falun den 24 mars. Priset delades ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Årets museum som utsågs för fjortonde gången skall lyfta fram ett museum i Sverige som på olika plan arbetar nytänkande och framåtinriktat och som kan inspirera och utmana museikollegor. Sedan förra året är det Svenska ICOM i samverkan med Riksförbundet Sveriges Museer som står bakom priset.

Från prisutdelningen i Dalasalen i Falun den 24 mars 2010
Från utdelningen av priset Årets museum i Dalasalen i Falun den 24 mars 2010.
Foto Staffan Björklund

— Jag tycker det är roligt att priset Årets Museum engagerar och entusiasmerar museerna till nytänkande och kreativitet inom alla sina verksamheter, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Jag vill gratulera Nordiska Akvarellmuseet till priset! Akvarellmuseet och dess verksamhet ingår i ett sammanhang där konst, kultur, natur och miljö smälter samman på ett väldigt lyckosamt och inspirerande sätt, fortsätter kulturministern, dessutom har museet betytt mycket för Skärhamn och Tjörn.

Akvarellmuseet får priset för att man i en förhållandevis liten verksamhet lyckats nå stora publika framgångar och ändå upprätthålla hög kvalitet i det osynliga arbetet. Övriga nominerade var Grenna Museum och Hallwylska Museet.

International Council of Museums (ICOM) är en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom museiområdet. Riksförbundet Sveriges Museer är en branschorganisation som samlar stora och små museiinstitutioner i Sverige.

Tidigare pristagare
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet