Freden i Brömsebro 1645

Jämtlands Läns Fornskriftsällskap har tillsammans med Landsarkivet i Östersund givit ut Freden i Brömsebro 1645. Trohetsederna med alla undertecknare för Jämtland, Härjedalen och Dalarna. I denna skrift publiceras, för första gången, namnen (med bomärken och sigill) på alla de 256 präster, länsmän och nämndemän som i november 1645 på Frösön, i Sveg och i Älvdalen undertecknade trohetsederna till den svenska kronan.

Skriften är en intressant källa inte bara för historiker och släktforskare utan även för namn- och språkforskare.

Freden i Brömsebro 1645. Trohetsederna med alla undertecknare för Jämtland, Härjedalen och Dalarna
Jämtlands Läns Fornskriftsällskap/Landsarkivet i Östersund
47 sidor
Utgiven 2000