Vikingatid i Borgeby

Under hösten år 2000 har UV Syd grävt ut en del av en boplats från vikingatid: Den låg på en åker mellan Bjärred och Borgeby. Anledning till undersökningen var att en ny väg, Österleden, ska dras fram här. Under matjorden fann man grophus stolphål, gropar, härdar och en brunn.

Av de sammanlagt 19 grophusen hann man med att gräva 17 stycken till hälften. Fynden var förhållandevis få. De flesta bestod av keramik, djurben och lerklining. Intressant var att det fanns flera hängkärl i materialet. Men några ”finare” saker fanns också: ett par glaspärlor, del av bronsnyckel, en bronspincett samt en enkelkam av ben.

Fynden visar på en samtida datering med den intilliggande tidigare undersökta boplatsen i Bjärred, dvs. 800-900-talen.

(2000-11-24)