Fyra skelett hittade i centrala Västerås

Skeletten i Västerås. Foto: Jonas Ros/Stiftelsen Kulturmiljövård

Foto: Jonas Ros/Stiftelsen Kulturmiljövård

Vid schaktning av en dagvattenledning i Vasagatan i Västerås påträffades fyra skelett en meter under markytan. På platsen låg tidigare Sankt Ilians kyrkogård.

Läs artikeln på P4 Västmanland

(2019-07-03)