Akut utgrävning vid nyfunnen boplats i Linköping

En okänd boplats har påträffats i Tornbyområdet i Linköping och länsstyrelsen har omedelbart lämnat tillstånd en akut utgrävning av området. På platsen pågår bygget för fullt och det var en av grävmaskinisterna som plötsligt upptäckte fornlämningarna. Efter kontakt med Östergötlands länsmuseum och länsstyrelsen stoppades arbetena och ligger nu nere under tiden utgrävningarna genomförs.

Arbetena pågår i Tornbyområdet vid Bonnorpsgatan. Vid kontroll visade det sig att en tidigare plan angav att fornlämningarna tagits bort. När området besiktigades, efter larm från entreprenören, konstaterades att forntida boplatslämningar hittats. Det är dels rester från ett delvis borttaget vikingatida boplatsområde, dels från Lilla Ullevi medeltida bytomt. Arkeologerna har funnit fornlämning i form av kulturlager, härdar och mörkfärgningar samt syllstensrader och ett spismursröse där man schaktat bort jord.

– Vi är väldigt glada över att grävmaskinisten hade kunskap nog att förstå vad han hittat och slog larm. Nu gör vi en akut utgrävning så att bygget kan fortsätta så fort som möjligt, kommenterar länsantikvarie Bengt Häger.

Bygget fortgår omkring utgrävningsplatsen. Utgrävningen beräknas kosta cirka 150 000 kronor och genomförs denna vecka.

(2006-07-12)