Gad Rausings pris till etnologen Åke Daun

Kungl. Vitterhetsakademien belönar årligen ett antal personer inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga verksamhetsfältet. I år delar vitterhetsakademien ut drygt 1 700 000 kronor för att uppmärksamma och stödja förtjänstfulla insatser inom de båda forskningsområdena.

Akademiens förnämligaste pris går i år till etnologen, professor emeritus, Åke Daun, Stockholm. Daun tilldelas Gad Rausings pris på 800 000 kronor för att han vänt etnologin mot samtiden utan att den förlorat förbindelsen med det förflutna.

– Åke Daun var en ledande kraft i etnologins förnyelse på 1960- och 1970-talen och har sedan fortsatt sitt gränsöverskridande kunskapssökande om människan som kulturell varelse. Under de gångna åren har han redovisat en omfattande produktion i olika genrer och på olika språk, säger Erik Norberg, sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien.

Uno Lindgrens pris på 50 000 kronor tilldelas fil.dr Pablo Wiking-Faria, Göteborg, för att han ”med sitt inträngande arbete om den agrara revolutionen i Halland fått det lokala perspektivet att belysa viktiga delar av den nationella historien” i avhandlingen Freden, friköpen och järnplogarna.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande, går till Christina von Arbin, för hennes engagemang och framgångsrika insatser inom kulturmiljövården i Sverige och utomlands

Akademiens förtjänstmedalj i guld går till professor em. Birgit Arrhenius, Stockholm, ”för hennes mångsidiga och uppslagsrika verksamhet inom arkeologin, särskilt för att ha fullföljt det omfattande Helgöprojektet”. Antikvariska medaljen i silver går till docent Birgitta Fritz, Stockholm, ”för hennes fruktbara arbete som huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium och som svensk representant i projektet Repertorium fontium historiae medii aevi” och till docent Clas Tollin, Stockholm, ”för hans initiativrika arbete med den digitala nätutgåvan av de geometriska jordeböckerna från 1600-talet”.

Journalisten John Chrispinsson tilldelas Akademiens Inskriftsmedalj i silver för sitt framgångsrika arbete med att hos allmänheten etablera en fördjupad syn på det humanistiska området med tonvikt på historia.

(2011-03-20)