Gefle brinner

Länsmuseet Gävleborg
5 oktober 2019 – 12 januari 2020

Sommaren 1869 var torr och het. Lördagen den 10 juli blåste en varm, västlig vind över Gävle. I snickare Erlandssons ostädade verkstad i hörnet av Drottninggatan och Slottsgatan flög en gnista från spisen. Några ögonblick senare var elden utom kontroll. Innan morgonen var hela den norra sidan av staden utplånad. 500 gårdar, 130 magasin och 4 broar förstördes. 3 människor dog och omkring 8 000 blev hemlösa.

Brandkatastrofen förändrade Gävles stadsbild för gott. Ur askan reste sig en ny stad med förvånansvärd hastighet. Det nya Gävle uppfyllde alla 1800-talets ideal: stilfullt, välordnat, brandsäkert och grönt. Bebyggelsens kvalitet var enastående, inte bara med sin tids mått mätt. Men hur har vi lyckats förvalta denna nya stad? frågar länsmuseet i utställningen Gefle brinner.