Sveriges riksbank 350 år – från sedelförbud till minusränta

Tumba Bruksmuseum
27 februari 2018 – mars 2019

I år fyller världens äldsta centralbank, Sveriges riksbank, 350 år. Med anledning av detta visas en liten jubileumsutställning på Tumba Bruksmuseum.

Utställningen Sveriges riksbank 350 år – från sedelförbud till minusränta är en berättelse om Riksbanken, Sveriges samhällsutveckling och om makt. Vilken roll har Riksbanken haft? Hur har den påverkat och påverkats av olika ekonomiska och politiska händelser?

Riksbankens organisation, uppgifter och arbetsmetoder har skiftat genom historien, men från första början och fram till idag har en av Riksbankens uppgifter varit att upprätthålla ett fast penningvärde.

Utställningen finansieras och produceras i samarbete med Sveriges riksbank.