Glas – från romare till vikingar

Många njuter av att dricka ur vackra glas. Det gjorde vikingarna och deras förfäder också. Glas har uppskattats i över 2000 år i vårt land. Genom tiderna har glas fungerat som symboler och instrument för makt och status. En gäst välkomnades med en framsträckt dryckesbägare. Så visades generositet, gästen gavs beskydd och ett vänskapsband knöts. När vi i dag höjer glaset för att välkomna våra gäster följer vi därför i våra förfäders tusenåriga spår.

I boken Glas – från romare till vikingar berättar Kent Andersson historien om glasens och dryckens roll i det forntida samhället. Boken ger en levande skildring av en fantastisk men föga känd svensk kulturskatt. Den är rikt illustrerad med fotografier av vackra färgskimrande glas. Dessa enastående dryckesglas brukades allmänt av stormannafamiljer runt om i landet under de första årtusendena av vår tideräkning.

Författaren docent Kent Andersson har varit universitetslärare i Uppsala. Han har arbetat på Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum och Societas Archaeologica Upsaliensis. Som ledande expert på forntida ädelmetallkonst var han med om att bygga upp Guldrummet på Historiska museet och en utställning över forntida glas med moderna småländska motsvarigheter.

Kent Andersson:
Glas – från romare till vikingar
Balderson Förlag
Utkom 2010