Göteborg del av europeisk kreditmarknad på 1790-talet

Perioden kring 1800-talets början var en blomstrande tid för de göteborgska handelshusen. Napoleonkrigens kontinentalblockad gynnade de västsvenska handlarna genom att Storbritanniens export gick via Göteborg som användes som transithamn. Och krediter och växelkurser var självklart viktiga instrument när handeln i Europa skulle bedrivas.

Genom att studera bland annat gamla dokument, räkenskaper och växlar har Magnus Andersson, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg, granskat hur integrerat Göteborg var på denna europeiska kreditmarknad. Hans doktorsavhandling Omvälvningarnas tid. Handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad 1790–1820 analyserar och beskriver den finansiella integrationen och hur det geografiska kontaktnätet såg ut för ett stort handelshus i Göteborg under perioden.

– Under perioden 1790-1820 infaller en storhetstid för handelshuset Ekman, då de under 1790-talet var bland de tio största av de ca 60 handelshus, som ägnade sig åt sillexport i Göteborg. De kunde senare också göra goda vinster under kontinentalblockadstiden. Eftersom handelshuset Ekman har unikt väldokumenterade räkenskaper som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet, valde jag att göra studien med utgångspunkt i deras bevarade dokument, säger Magnus Andersson.

Magnus Andersson, som använt sin bakgrund inom finans för sin doktorsavhandling i ekonomisk historia, har tittat på varu- och kreditströmmar till och från Göteborg och tar sin utgångspunkt i den tyske forskaren Markus A. Denzels modeller för finansiell integration. Modellerna innebär att växelaffärer analyseras på olika geografiska marknader och utifrån hur väl länkade regioner var.

– Min forskning visar att Göteborg tidigt var en del i det europeiska systemet. Det existerade en välfungerande kreditmarknad, även om det var en hel del rävspel då handelsmännen var beroende av nätverkande och personliga kontakter för att bygga upp sin kreditvärdighet, avslutar Magnus Andersson.

Magnus Andersson:
Omvälvningarnas tid. Handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad 1790–1820
Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet
Disputation: 28 januari 2011