Riksförbundet Sveriges museer välkomnar Folkpartiets förslag om att intäkter från 4G-licenser ska öronmärkas för att ytterligare digitalisera kulturen. En ökad satsning på digitalisering av kulturarvet skulle bland annat göra det möjligt för museerna att bjuda in besökarna till en dialog via internet.

Det förslag som Christer Nylander, Folkpartiets kulturpolitiske talesperson, har lagt fram innebär att delar av intäkterna från auktionen av 4G-licenser bör öronmärkas till digitaliseringen av kulturinstitutioner och kulturarv. Enligt en beräkning i SvD Näringsliv handlar det om cirka fyra miljarder kronor, vilket kan jämföras med statens totala kulturbudget för 2011 på 6,5 miljarder kronor. För museernas del handlar förslaget om att bland annat skapa sajter om kulturarvet och om att förbättra den virtuella tillgången till kulturarvet.

En ökad finansiering för digitalisering öppnar också för nya sätt att nå människor. I dag kan vi till exempel resa virtuellt i kartor, men museerna kan ta besökarna ytterligare ett steg och låta oss resa även i tiden. Den platsbundna informationen kan ges en ny dimension.

Detta skulle museerna kunna genomföra med ökad finansiering för digitalisering:

* Skapa en ökad dialog med besökarna – genom att använda wiki-lösningar ges människor möjlighet att se, kommentera och själva tillföra information.

* Göra informationen mer lättillgänglig – det finns en enorm skatt av information på våra olika kulturinstitutioner. Genom att kombinera information från olika källor kan informationen göras mer lättillgänglig för allmänheten.

* Skapa nya sätt att visa våra kulturarv – museernas platsbundna information kan skapa virtuella resor i såväl tid som rum.

Mats Persson
Generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer