Gravhögen i Håga

Strax väster om Uppsala ligger Hågadalen-Nåstens naturreservat med många fornlämningar från skilda tider. Den mest kända är Hågahögen, ett unikt gravmonument från bronsåldern utan motstycke i Mellansverige och ett av de rikaste för sin tid i Skandinavien.

Genom åren har området intresserat många arkeologer och olika tolkningar har framförts. Den nya boken omfattar fjorton fristående artiklar som sammanfattar och presenterar ny arkeologisk kunskap om Hågadalen. Utgångspunkten har varit att lyfta fram nya analyser och arkeologiska utgrävningar, varav en del aldrig tidigare publicerats.

Centralt i boken är förstås den unika Hågahögen som gett området sitt namn. Gravhögen grävdes ut redan år 1902–1903. Föremålen som hittades, många av dem guldbelagda, är daterade till tiden 1100–900 f. Kr. och utställda i Historiska museets guldrum i Stockholm.

Boken presenterar bland annat nya analyser av fynden från Hågahögen – 120 år efter utgrävningen. Till de nya utgrävningarna hör undersökningen av den så kallade ”Hågakyrkan”, cirka 150 meter söder om Hågahögen. Bilden av Hågaområdet kompletteras bland annat med en artikel om den monumentala bronsåldersborgen Predikstolen.

Torun Zachrisson, Inga Ullén & Michael Olausson (redaktörer):
Håga – gravhögen och bygden från bronsålder till nutid
Upplandsmuseet
Utkom 2022