Företagsledaren och kulturmecenaten Hjalmar Lundbohm

Bokomslaget

Denna biografi om Hjalmar Lundbohm (1855−1926) är berättelsen om en företagsledare och samhällsbyggare som i sitt arbete vägleddes på ett unikt sätt av sin humanistiska livssyn.

Tidigt etablerade han, genom sitt stora nätverk, konst och kultur såväl i LKAB:s gruvverksamhet som i det nya gruvsamhället Kiruna, 200 km ovan polcirkeln. Här blev folkbildning och vetenskapliga projekt viktiga byggstenar i skapandet av ”mönstersamhället”. Kiruna blev mötesplats för sin samtids främsta konstnärer, författare, arkitekter, vetenskapsmän och kulturpersonligheter, vilka alla på ett eller annat sätt satte sin prägel på samhällsbygget 

Som ledare verkade Lundbohm i en brytningstid där ett gammalt patriarkalt ledarskap successivt ersattes av ett nytt professionellt, där fackkunskap inom industrin kom att värderas mer än ett personligt socialt engagemang, likt det Lundbohm företrädde, vilket ledde till oundvikliga konfrontationer med både bolagsledning och fackföreningar.

Därför är biografin om Lundbohm inte enbart en berättelse om en enskild person, utan även en beskrivning av ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige präglat av nytänkande, teknikutveckling, klasskamp och parlamentarisk förändring.

Curt Persson är fil.dr och forskare/lärare i historia vid Luleå tekniska universitet. Han har varit föreståndare vid Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna, länsmuseichef i Norrbotten.

Curt Persson:
Hjalmar Lundbohm − ledare, samhällsbyggare och kulturmecenat
Älven kultur förlag
Utkom 2018