Historieförvanskning

Det är en smula märkligt, vad som händer med vetenskapsmannen Tycho Brahe nuförtiden. För det första får man på Öresunds- konsortiets officiella hemsida veta, att Tycho Brahe blir samlande symbol vid broinvigningen eftersom danskarna betraktar honom som dansk och svenskarna betraktar honom som svensk. I en engelsk översättning heter det t.o.m. att Tycho Brahe föddes i Skåne i Sverige!

Men som om detta inte var nog, lanseras nu en officiell hemsida för Tycho Brahe, som tydligen kulturmyndigheterna i Landskrona kommun står bakom, där det står att han utförde sina observationer från en ö i Sundet mellan Danmark och Sverige. Man kallar honom också "the Danish-Swedish astronomer"!

Tydligen känner inte ens "dem som förvaltar hans minne" till, att han dog långt innan Sverige erövrade Skåneland, och att han såvitt man vet aldrig satte sin fot i Sverige.

Trots att vi håller på att bygga en gemensam region kring Sundet, tycks medvetandet om det gemensamma skånsk-danska arvet vad gäller språk, kultur och historia – som är en icke oviktig bropelare i det stora mentala brobygge som är igång över Sundet – vara minst sagt miserabelt.

Anders NÅ Larsson