Historisk tidskrift om sex

Sex, i meningen sexualitet och sexuell aktivitet, kan betraktas som ett grundläggande mänskligt beteende. Sex har alltid funnits i en mängd olika fysiska former och tagit sig en mängd olika uttryck, socialt, kulturellt och politiskt. Det är en så självklar del av tillvaron att det är märkligt hur lite historisk forskning som producerats på temat.

För det saknas ju inte historiska källor. Regleringen av människornas sexuella uttryck har satt avtryck i en mängd källmaterial: rättegångsmaterial, utredningar, polisprotokoll, moralregler. På den andra sidan anständighetens mur har själva det sexuella uttrycket resulterat i historiska källor som motstår tiden tand: dikter, porrfilmer, erotisk skönlitteratur – uttrycket för allt det som Michel Foucault kallade ars amandi, kärlekens konst. Inom historisk forskning har emellertid ämnet sex mestadels omgärdats av en hysch hysch-mentalitet, vilket lett till att forskningsområdet har förblivit smalt.

Historisk tidskrift gör med ett temanummer ett försök att bredda fältet med en rad artiklar som tidsmässigt stäcker från 1600-talet fram till nutid. För första gången i Historisk tidskrift kan man nu läsa om sado-masochismens skiftande definitioner, hur man såg på porrfilm i Sverige under 1920-talet och hur det kommer sig att dagens debatt om trafficking har stora likheter med diskussionen om vit slavhandel i början av 1900-talet. Här finns artiklar om hur den svenska synden förvandlats till ett marknadsföringsknep för Sverige, men även svaret på varför samma nationellt kodade sexsymbolik inte stigmatiserar Sverige på samma sätt som sker med Thailand.

Historisk tidskrift är Sveriges ledande vetenskapliga tidskrift för historisk och ekonomisk-historisk forskning. Tidskriften, som grundades 1881 och utkommer med fyra nummer per år, publicerar aktuell historisk grundforskning utan ämnesmässiga begränsningar. Tidskriften innehåller även debatt, meddelanden, översikter och recensioner av aktuell svensk och internationell historisk forskning.

Historisk tidskrift 2009:3 Tema: Sex
Svenska Historiska Föreningen
Utkom i oktober 2009