Fartygsforum och Skeppsbrott i Norrköping

Den 17-18 oktober arrangerar Statens maritima museer tillsammans med Arbetets museum Fartygsforum 2009 i Norrköping. Under helgen öppnar Arbetes museum också utställningen Skeppsbrott.

Fartygsforum hålls för nionde gången, i år med temat ”Flytande arbetslivsmuseer, utveckling och samverkan”. Forumet är en mötesplats för ideella aktörer, myndigheter och institutioner som arbetar med att bevara och bruka historiska fartyg.

På programmet står bland annat Göteborgs universitets presentation av forskningsprojektet ”Bevarande och utveckling av det flytande kulturarvet – forskningsbehov.” Transportstyrelsen informerar om kommande regler och Sjöhistoriska museet berättar om fartygsbevarande runt Östersjön och utveckling av k-märkningen av fartyg.

Under lördagen den 17 oktober öppnar Arbetes museum utställningen Skeppsbrott. Fyra generationer Gibson på Scillyöarna sydväst om Land’s End i Cornwall, Storbritannien, har dokumenterat skeppsbrott i området sedan 1860-talet. Alla skepp på väg till eller från Europa måste ta sig förbi de förrädiska farvattnen.

(2009-10-13)