Historiska fiktioner

Hur förhåller sig filmen till sitt historiska sammanhang och vad har den haft för inverkan på hur vi betraktar det förflutna och samtiden? Vad utmärker en historisk fiktion? Vilka likheter och skillnader går det att urskilja mellan historia i ord och bilder?

Detta slags frågor står i fokus i Historiska fiktioner, som har tillkommit för att bidra med nya perspektiv på kombinationen film och historia.

Femton svenska och nordiska filmvetare skriver om filmer med historia som innehåll, alltifrån Ingrid Bergman i en amerikansk propagandafilm från andra världskriget; Europa och filmen kring Europa och murens fall 1989; en essä om hur den svenska skådespelaren Rolf blev Lassgård; svenska filmer som Borg, Unga Astrid och Quick; Kinas drömfilm om Rambo; hur slaget vid Alamo skildrats i amerikansk film; om Babylon Berlin som historiskt drama m.m.

Essäerna presenterar en ny syn på filmens förhållande till historien.

Elisabet Björklund är lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, Tommy Gustafsson är professor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet och Ulf Zander är professor i historia vid Lunds universitet.

Elisabet Björklund, Tommy Gustafsson & Ulf Zander (redaktörer):
Historiska fiktioner. En antologi om film, tv och historia
Carlsson Bokförlag
Utkom 2020