Historiska museet instiftar medalj

Statens historiska museer har instiftat en ny medalj, ”Historia Magistra Vitæ”. Den kommer för första gången att delas ut till hösten, och därefter årligen till en eller flera personer som gjort särskilda insatser för att visa historiens betydelse för vår tid.

– När historieämnet är satt på undantag känns det extra angeläget att på detta annorlunda och sällsynta sätt få bidra till att betjänta historieförmedlare kan belönas. Medaljen ska uppmärksamma hur viktigt det är att hålla historiekunskaper och medvetenhet om det förflutna levande i vår samtid och för framtiden, säger museichef Kristian Berg.

Medaljen är gjuten i brons och skapad av konstnären P.G. Thelander. Den pryds av en framåt- och svagt tillbakablickande Clio, historikernas musa. På frånsidan ler ett lejon bland brutet svärd och tappad krona. ”Historia Magistra Vitæ” är ett citat hämtat från Cicero som betyder ”Historia är livets lärarinna”.

(2001-08-03)