Demografiska Databasen etableras i Karesuando

I samarbete med Kiruna kommun, Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen i Norrbottens län och Demografiska databasen vid Umeå universitet etableras den 1 september 2001 Demografiska databasen i Karesuando.

Uppgiften blir att datorregistrera hela den kyrkobokförda befolkning, som fanns inom det samiska ursprungsområdet i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Kopparbergs län (nuvarande Dalarnas län) från år 1700 till 1900. Registreringen gäller både samer och nybyggare, även om samerna var de som i huvudsak levde i området i början av perioden.

Materialet kommer att bearbetas och läggas upp som livsbiografier i en befolkningsdatabas tillgänglig för såväl nationell och internationell forskning som skolor och arkiv. Befolkningsdatabasen kommer även att kunna användas av lokalhistoriker, fritidsforskare och släktforskare. För dessa grupper och för skolundervisningen kan det färdiga materialet nås via Internet. Inga uppgifter av eventuellt känslig karaktär och information om nu levande personer kommer att finnas på nätet. Sådana uppgifter blir endast tillgängliga, efter särskilt avtal, för forskare inom universitet och högskola.

I befolkningsdatabasen kan de människor som levde i lappmarkerna följas från vaggan till graven. Kyrkoböckerna innehåller nämligen detaljerade uppgifter om centrala händelser i människors liv såsom födelse, vigsel, barnafödande och död. Flyttningar mellan hushåll, byar, församlingar och även på utrikes ort antecknades av prästen. Genom uppgifter om yrken och eventuella innehav av skattlagda fastigheter kan social status och social rörlighet tecknas. Egenskaper i form av betyg i läsning och förståelse antecknades också i längderna, tillsammans med släktskap. I befolkningsdatabasen kan även indirekta släktrelationer såsom mor- och farföräldrar, syskon och kusiner studeras.

Demografiska databasen vid Umeå universitet (DDB) blir projektets huvudman. DDB är en nationell forskningsresurs för inregistrering och bearbetning av historiska och sociala befolkningsdata. DDB är verksam vid Umeå universitet sedan 1973 och har verksamhet i Umeå, Jörn och Haparanda och totalt 60 anställda.

(2001-07-31)