I dag är det Internationella museidagen

Den 18 maj firas International Museum Day. Museidagen uppmärksammas sedan drygt 40 år över hela världen för att öka medvetenheten om museernas betydelse i samhällsutvecklingen.

Enligt publikationen Museums of the world finns det drygt 55 000 museer i 202 länder men siffran är lågt räknad. Bara i Sverige räknar myndigheten för Kulturanalys till fler än 1 700 museer som lockar till drygt 28 miljoner besök varje år. Sedan ett år tillbaka regleras offentliga museer i Sverige i en egen lag som ska garantera oberoendet som kunskapsinstitutioner.

– De svenska museerna sticker ut internationellt med höga besökstal och publik engagemang. Det är ett kvitto på museerna som viktiga kunskapsdrivna samhällsaktörer, säger Mats Persson, Sveriges Museers generalsekreterare.

Initiativtagare till Internationella museidagen är en underorganisation till Unesco – ICOM (International Council of Museums). Temat för Museidagen 2018 är ”Hyperuppkopplade museer. Nya sätt att närma sig, nya publikgrupper”.

(2018-05-18)