Vikingatiden finns överallt: läktarna fylls av vikingahjälmar när det är landskamp, runtomkring i Sverige grundas vikingabyar, och i vår alltmer kommersialiserade historiekultur hävdas att vikingaarvet skall hjälpa oss att locka turister till Sverige. 

Vikingatiden är också ideologiskt laddad som få historiska epoker. Den har setts som en period när Sverige på allvar framträdde som ett eget rike, och när svenskarna för första gången gjorde sig bemärkta i andra länder. Inte minst for de österut, och tack vare arkeologiska fynd och 1100-talsskriften Nestorskrönikan har lärda och vetenskapsmän i Sverige och andra länder hävdat att Ryssland grundats av svenskar.

I boken I Ruriks fotspår studerar historikern Samuel Edquist hur skandinavernas vikingafärder i österled beskrivits av svenska forskare igår och idag. Vi får följa utvecklingen från 1800-talets besatthet vid att finna ursprunget till våra tiders nationer i forntiden, och hur denna nationalism genomsyrade forskningsresultaten, till våra dagars försök att göra upp med vetenskapens nationalistiska förflutna.

Studien avslutas med en diskussion om tänkbara strategier för att förhålla sig till en så ideologiskt laddad företeelse som vikingatiden.

Samuel Edquist är docent i historia vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Samuel Edquist:
I Ruriks fotspår. Om forntida svenska österledsfärder i modern historieskrivning
Södertörns högskola
Utkom 2012