Inventering av maritima kulturarvet i Skåne

Stora mängder kulturhistoriskt värdefullt vrakgods sköljs upp på de skånska stränderna, men har under årens lopp gått förlorat. Nu har Kultur Skåne beviljat 100 000 kronor till Nätverket för Skånes maritima kulturarv för en större inventering som ska innefatta bl.a. plats för deposition, hantering och behov av konservering av träartefakter.

Den mest pressande frågan för den maritima arkeologin har länge varit konservering och bevarande av träartefakter. Så länge träföremål ligger under vatten har de ett visst skydd, men när de kommer upp och utsätts för luft går förstörelsen mycket snabbt.

Bidraget på 100 000 kronor kommer från ”Kultursäcken”, som är Region Skånes medel för att stärka kulturlivet i Skåne. I Nätverket för Skånes maritima kulturarv ingår samtliga kustmuseer i Skåne.

(2001-11-01)