Vasautställning i Australien

Den 15 november 2001 öppnar i Sydney vad som ska bli den största utlandsutställningen om Vasa genom tiderna. Den omfattande utställningen produceras av Australian National Maritime Museum i Sydney och kommer att resa till flera orter i Australien.

En container med 13 skulpturkopior, bland annat av det väldiga galjonsfiguren i form av ett lejon i språng, har nu skeppats iväg från Sverige. Med containern reste också 500 kg barlaststenar samt en dramatisk modell som visar hur Vasa kantrar.

Originalföremålen, som består av cirka 50 poster, kommer att resa med flyg till Australien, noggrant övervakade av en konservator. I den sändningen ingår bland annat mynt, rackklot, tunnor, en hatt, en skulptur av ett lejonansikte, verktyg, personliga ägodelar samt en pinkepotta i tenn.

Utställningen kommer också att innefatta ett stort antal bilder av Vasa tagna av fotografen Hans Hammarskiöld.

Vasautställningen står på Australian National Maritime Museum i Sydney till den 27 januari 2002. Därefter reser den vidare till Melbourne för att visas där i mars och april. Sedan återvänder originalföremålen till Sverige och en mindre del av utställningen reser vidare till Adelaide, Hobart på Tasmanien och Townsville i nordöstra Australien. Utställningstexterna är på engelska och svenska med tanke på den stora gruppen invandrade skandinaver i Australien.

(2001-11-03)