Jakt efter äldre dagböcker från Medelpad

Sundsvalls museum, Mittuniversitetet och Kungl. Gustav Adolfs Akademien gör nu gemensam sak för att samla in, digitalisera och tillgängliggöra dagböcker från Medelpad.

Finns det dagböcker i föreningars samlingar eller hemma hos privatpersoner? Just nu pågår ett arbete för att dokumentera och digitalt bevara folkliga dagböcker. De dagböcker som är intressanta att digitalisera härrör från sent 1700-talet till en bit in på 1900-talet. Både föreningar och enskilda erbjuds att digitalisera dagböckerna kostnadsfritt.

För närvarande finns det få kända dagböcker från Medelpad. Under 1980-talet gjordes en inventering av bondedagböcker. Endast två dagböcker kom från Medelpad: Njurundadagboken (1867–1945) och Tynderödagboken (1878–1927).

”Sannolikt finns fler folkliga dagböcker och bondedagböcker från Medelpad. De är en del av ett rikt nationellt kunskapsarv med utomordentligt stor forskningspotential för en rad nyare forskningsfält inom humaniora och samhällsvetenskap. Digitaliseringsgraden är dock låg jämfört med officiella källtyper som till exempel mantalslängder, bouppteckningar och husförhörslängder”, skriver de tre samverkande institutionerna.

(2022-10-24)