Järnbergen i Tylöskogen

Bokomslaget

I mer än tusen år har människorna i nordvästra Östergötland levt och haft sin utkomst av de olika naturresurser skogarna gett. Den viktigaste var järnet. Dess äldsta historia börjar när skogsfolket först lärde sig använda vattenhjulet som drivkraft. Men skrivna dokument från den här tiden är fåtaliga. Ändå kan man pussla ihop fakta och fylla i luckorna i den mosaik som bildats med hjälp av bilder och sägner från berättartraditionen. Det är precis vad berättaren i boken Järnbergen i Tylöskogen har gjort: ”Välkommen in i en kulturhistorisk skildring vars syfte är att väcka intresse för vår skogsbygd och dess sagolika historia!”

För Jan Eric Karlström har skogarna och skogsfolkets kulturhistoria har varit ett livslångt intresse. I lärartjänsten vid Fiskeby AB:s skogliga yrkesskola ingick natur- och kulturvård och efter pensioneringen 1999 har han haft överinseende över minnesmärkena från bergverkstiden på nuvarande Holmens Skogs marker. Den här boken är ett resultat av det.

Jan-Eric Karlström:
Järnbergen i Tylöskogen
Vimla
Utkom 2018