Kålgårdar och husgrunder funna i Norrköping

Vid en utgrävning i centrala Norrköping har arkeologerna gjort flera viktiga fynd som belyser stadens historiska utveckling, bland annat rester av kålgårdar från slutet av 1600-talet och en husgrund från början av 1700-talet.

Läs artikeln på Sveriges Radio Östergötland

(2009-11-13)