Vid en utgrävning i centrala Norrköping har arkeologerna gjort flera viktiga fynd som belyser stadens historiska utveckling, bland annat rester av kålgårdar från slutet av 1600-talet och en husgrund från början av 1700-talet. [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3236944