Karin Åström Iko ny riksarkivarie

Nya Riksarkivarien Karin Åström Iko. Foto: Jenny Odell

Nya riksarkivarien Karin Åström Iko. Foto: Jenny Odell

Karin Åström Iko har blivit utsedd till ny riksarkivarie av regeringen. Hon tillträder som chef för Riksarkivet den 1 oktober. Karin Åström Iko har fram till nu varit divisionschef vid Riksarkivet och vikarierande riksarkivarie sedan april 2016. Tidigare har hon bland annat varit chef för Riksarkivets avdelning Krigsarkivet.

– Vi har sökt en person med gedigen erfarenhet från kulturarvsområdet samt med förmåga att leda en stor och komplex myndighet som Riksarkivet. Alla dessa kompetenser och mer därtill finns hos Karin Åström Iko, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Karin Åström Iko har varit engagerad i arkivbranschens förnyelse och bland annat varit ordförande för Utmärkelsen Årets arkiv. Åren 2003 till 2009 var hon ordförande för fackförbundet DIK.

– Jag är väldigt stolt och lite rörd över att ha fått ett så stort ansvar och förtroende av regeringen. Riksarkivet har en central roll när det gäller att förvalta vårt kulturarv. Jag ser med stor glädje fram emot att jobba som riksarkivarie, säger Karin Åström Iko.

Karin Åström Iko blir den första kvinnliga riksarkivarien under Riksarkivets närmare 400-åriga historia.

– Jag ser fram emot utbyte av tankar och idéer om hur vi ska göra tillgången till kulturarvet mer tillgängligt, skriver Åström Iko på Twitter.