Världskulturmuseerna i Stockholm föreslås flytta ihop

Etnografiska museet. Foyto: Holger Ellgaard (Wikimedia CC BY-SA 3.0)

Etnografiska museet. Foyto: Holger Ellgaard (Wikimedia CC BY-SA 3.0)

Medelhavsmuseet, Östasiatiska och Etnografiska museet flyttas till samma byggnad. Det radikala förslaget kommer från Världskulturmuseernas ledning som på regeringens uppdrag har utrett verksamheten.

Läs artikeln på Kulturnytt

(2016-09-30)