Katherine Hauptman ny chef för Historiska museet

Katherine Hauptman. Foto: Erik Lernestål/Statens historiska museer

Katherine Hauptman. Foto: Erik Lernestål/Statens historiska museer

Katherine Hauptman blir ny chef för Historiska museet i Stockholm. I uppdraget ingår att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att utveckla museet till ett ännu mer populärt besöksmål.

– Med sin breda och djupa kompetens är Katherine Hauptman helt rätt som chef för Historiska och jag ser fram emot att följa hur museet utvecklas under hennes ledning. Hon är också en mycket uppskattad chef och kollega i myndigheten med ett genuint intresse för ledarskap, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer.

Katherine Hauptman har doktorerat i arkeologi och har en gedigen kunskap inom Historiska museets samlings- och forskningsområden. Hon har även lång erfarenhet av utställningsproduktion, bland annat genom en utställning om vikingar som sedan flera år turnerar runt om i världen och av att leda pedagogiskt arbete. Till detta kan läggas att Katherine Hauptman har deltagit i statliga utredningar och regeringsuppdrag, samt att hon innehar internationella förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande för svenska ICOM (International Council of Museums).

Historiska är ett av Sveriges största museer. Till museet kommer varje år besökare från Sverige och övriga världen för att titta på en av världens största vikingautställningar, guld- och silverskatter, medeltida konst och unika fynd från en av den svenska historiens mest våldsamma strider – slaget om Gotland 1361.

– Det är ett privilegium att få leda arbetet på detta fina museum säger Katherine Hauptman. Här finns ett fantastiskt team med breda kunskaper om arkeologi, historia och pedagogik och samlingar som är en outsinlig källa till nya berättelser om det förflutna.

Museets samlingar innehåller fler än tio miljoner föremål – arkeologiska fynd och kyrkokonst – uppgrävda och hittade i det som i dag kallas Sverige. Men föremålens ursprung finns över hela världen och i alla tider, från vår äldsta forntid till vikingatid och medeltid. Museet är också en arena för tillfälliga utställningar och aktiviteter för alla åldrar. Föreläsningar, temahelger, skolvisningar, familjeverksamhet och skollovsprogram är en del av utbudet.

– I mitt uppdrag ligger att utveckla verksamheten, till exempel genom att belysa särskilda historier och ämnen som inte är lika kända men väl så viktiga för att förstå Sveriges historia, säger Katherine Hauptman. Historia är viktigt i samhället, därför ser jag fram emot att samverka med många olika aktörer och att fördjupa dialogen med museets besökare.

Historiska museet ingår i Statens historiska museer, som bildades den 1 januari 2018. I myndigheten ingår även Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet, Kungl. Myntkabinettet, Tumba Bruksmuseum och uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten har nu tillsatt nästan alla nya chefer.

(2018-04-03)