Skogsbränderna hotar viktiga fornlämningar

Där bränderna drar fram förstörs inte bara skog och byggnader för hundratals miljoner, även fornlämningar och kulturmiljöer hotas. En av dem är Laforsen i Hälsingland.

– Laforsen är en av de viktigaste jägarstenåldersboplatserna i landet. Den är helt outstanding, säger arkeologen Elise Hovanta.

Läs artikeln på P4 Gävleborg

(2018-07-26)